nadine

Quezon City, PHILIPPINES


Joined January 21st 2008

Number of Posts:
6

Number of Comments:
0

Karma:
9HI.

Blogs

nadine's Blogs

125 Vote(s)
0 Comment(s)
1 Post(s)
119 Vote(s)
0 Comment(s)
1 Post(s)
147 Vote(s)
2 Comment(s)
1 Post(s)
132 Vote(s)
3 Comment(s)
1 Post(s)
111 Vote(s)
0 Comment(s)
1 Post(s)
114 Vote(s)
0 Comment(s)
1 Post(s)

Blogs I Follow

Friends

I have no friends :(

Recent Posts

Medley

February 11th 2008 13:47
It came from the realm of nowhere
in time you wouldn't know if its forever
Walking down the bridge this summertime
reaching the sun, I knew is wasn't mine

Keeps beaming, farragoes of the sun
he took me away for one forlorn run
The warmness of his brace remains
until the calmness of my heart regains

The coldness of the murky night
he was alone in a sombre flight
my spectre befits poignant
and my gore flowed stagnant

His voice lingered, the sonnet of winter
turbulent spirit burning; no one could hinder
this dark hour of lustful dance
evading will not be a chance

I can see his shadows fading
paralyzed by the verses of the evening
illusions of crimson and delusions of grandeur
from the vagueness of his strident eyes...I knew not for sure

105
Vote
   


Clients Anyone?

February 3rd 2008 09:56


"Pardon me for my insolence", she would always utter, and I, as she stares with her stridden eyes that never fail to collide on mine. My eyes, would always feel Something creepy brimming on my eyes. Tears, and everything that i could say was "Here she goes again", the words ringing in my eardrums. She was a typical damsel with her witty and derogatory verses and thoughts. Sometimes, she would preach her grandiose philosophies that I myself could no longer fathom. I am awacky one and she was somber, she was my client and I, a sleuth. We sharedlots of memorable pursuit together. We shared delicious cherry-topped ice creamand mind-blowing "Sherlock moments", I considered her as my warm acquaintance but not in the menu for dessert as friends, I think we are nearly to that. I always ruminate that whenever she gets to glare at me, I always concluded that she's mad and sometimes her lucidity is hard to balance. There came a point in time when the sleuth could no longer please her client or win their hideous case. Our suit data are now destroyed and the sleuth now removes his shroud. It was my fault but not to mention any evidences to the incident, that is the time when we made no connections at all, no cases to handle, no client to trust you, and even though I never call her my friend. Still now, I wish to call her one for I have nobody to jest with. "Don't call yourself a detective, you are disgrace to the order", it cast my ears, her words at last. I tried to humbly lower myself to you, for I took you words and I believed you, mate, but I think I am too ancient for such devious game. I felt so cold, so blind that I did not see the people who needed much of my service-people who are ought to have one that resembles me. I felt a hand executing towards me, a hand so warm, an earnest one. Even though, I, not a detective but a servant of true service. Oh such a wondrous sight, I became a generous one, with many friends to wack with. I will keep you in my memory, it became hard for me to distant myself from you, mate. I will not summon even one string of our Sherlock moments, right? I am forlorn for all the remorse and mayhems that I caused you, thanks for the memories. Whenever I look at His eyes staring at me in the church, he stares at me not as likely as she stares. Though I can feel your aura in His and I as I lay back between a thought and a dream, Mirages of the people whom I succor, remains poignant, but you are latent. For I, cannot could not clinch myself a sleuth rather a servant.
102
Vote
   


KASAYSAYAN NG MGA PUSO

January 23rd 2008 12:34
Your text goes hereYour text goes here

Kabanata 1
Mga Pangitain

-Si tatang ay hinagupit si Plorante gamit ang yantok dahil sa pagmumura
-Natutunuan niyang magmura kay Don felipe
-Ayaw ni Mang Victor na umiyak si Plorante dahil nais niyang tumatag si Plorante
(parang preparasyon ni Plorante sa pagsali sa Katipunan)

-Mga Pangitain
1) Katahimikan sa bahay
2) Natagpuang rebolber
3) Pinapagahanda siya ng kahoy
4) Narinig ni plorante na may kausap ang tatang

"Walang dapat magkasakit ngayon. Kailangan nating magpalakas para sa mga kakila-kilabot na araw na darating" -Ka Tano-

Kabanata 2
Agosto 20
-Naghihintay ng takdang Panahon

-Pinakuha ni Tatang sina Berting at plorante ng kahoy at nakakita sila ng dalawang mama na nagtutulis ng kahoy
-Nahinuha ni Tatang ang kabunyagan ng Katipunan
-Pinagpasasahan ng barkada ang basi liban kay plorante
-Ininsulto ni Tonio si Plorante dahil sinabi nitong di siya lalaki. Sinintok ni Plorante si Toinio
-Nang kanagabihan, narinig ni Plorante ang pag-uusap ni Tatang at ng katipunero
"Maasahan mo kami ni Plorante." -Tatang-

Kabanata 3
Agosto 21
Kabilang Na
-nalaman ni Plorante kay lola kung ano ang katipunan at na utang nila ang kanilang lupa sa mga Kastila
-napansin ng tuluyan ang pisikal na anyo ni Clara: napakaganda
-naging kasapi na si Plorante sa KKK!
-inalok ng tulong ni Clara si Plorante sa pagkuha ng ilang armas . Si Plorante ay tumanggi sa pagkat siya ang lalaki.
-nagunita ni Plorante and laru-laro nila nung bata pa
-sa panahon ng pacto de Sangre/Sanduguan, nagatpat na si Plorante ng pag-ibig kay Clara
-dumaan si Plorante at ibilulong kay Clara...
"Iniibig kita." -Plorante-

Kabanata 4
Agosto 22
Sa Nagugutom at Napoot- Walang Ibang Paraan
-(paraan ng pagnanakaw)
-nalaman ni Plorante na nagnanakaw ng armas si Tatang at tinanong kung bakit itinuro pa ni Tatang na 'wag magmura't magnakaw.
-galit na galit si tatang kay Padre Benedicto
dahil sa paggawa niya ng mga parusang kamatayan
-nagpalipas sila sa tahanan ni kabesang Juan sa Pugad Lawin
"Ang taong gutom ay magnanakaw at pagkatapos siya'y magsisisi, napipilitan lang silang gumawa ng ganon." -Tatang Victor-Kabanata 5
Agosto 23
Sumusumpa Kami!
-sa Pugad lawin nagpunit ng kanilang mga sedula ang mga katipunero
-duamating ang mga kalaban at nagtakbuhan sa iba't ibang dako.
-si Plorante ang kulelat dahil naglagay pa siya ng kanin sa smabalilo niya
-nahinuha ni Teodoro Plata na hindi pa sila handa dahil:
1) kulang sa armas
2) kulang sa pagkain
3) kulang sa paghahanda at komunikasyon


Kabanata 6
Agosto 24
Ang Binhi
---------Binhi ng NASYONALISMO
-nakilala ni Plorante si Tandang Sora na taga Pasong Tamo
-ipinaglihi si T. Sora ng ina niyang si TINANG sa MAHAL NA BIRHEN
-Si Tonio ay may anting-anting
-salitsalit ang pagbabantay sa kuta: Babae't mga anak sa umaga-------Mga lalaki sa gabi
-nagtanim si Bonifacio ng binhi---binhi ng nasyonalismo
-namulat ang panatikong isip ng mga Pilipino
-nagpulong ang mga katipunero
-nagpasyang sumalakay sa Polvorin, San Jose Del Monte, Sabado, hatinggabi, Agosto 29

Kabanata 7
Agosto 25
Naroon Din Ang Diyos
-may pagawaan ng pulbura sa maynila na napapaligiran ng kutang bato ayos tianggulo't mayroong kanyong bakal.
-Kuta ng San Lorenzo(PINAKAMALAKING KANYON)
-nasawi sina Tatang Victor at Tonio
-nasukahan ni Plorante ng malapot na tsokolate ang muka ni Tonio
-sa pagtakbo ni plorante naisip niya si Tatang at humalo ang luha't pawis. halu-halong alaala/gunita tungkol kay Tatang
-Binagtas nila ang Balara noong gabing iyon.

Kabanata 8
Agosto 26
Ang Kabuuan
-takot si Plorante sa dilim, kulog at kidlat dahil sa lolo niya.
Kidlat- kapag umiinom ng basi
-tinatamaan ng yantok ni Tatang
Kulog-boses ni tatang kapag galit
Dilim-nanginginig siya sa takot kapag nasa tiyan ng gubat
-bumalik sa Kangkong si Plorante dahil sa balitang pagkamatay ng dalawang mgasasaka, tumakas
"Ngunit ang kamatayan at dahilan ng kaniyang pagkamatay, iyan ang KABUUAN ng aral na laging nasa kanyang adhikain para sa aking ikabubuti. Ang tuminding at magpakalalaki-Alam ko na ngayon." -Plorante-

Kabanata 9
Agosto 27
Mapusok na Babae

-nagpunta si Clara sa bahay nina Plorante at tinawag siya ni lola na mapusok dahil sa tradisyon dapat lalaki ang dumalaw sa babae
-sinabi niyang gugustuhin niyangmaglingkod at 'wag maging taksil sa bayan
-binigay ni Ina ang PMANA NI TATANG....ANG REBOLBER


Kabanata 10
Agosto 28
Mga Alingawngaw
-Bumalik si Plorante sa mga bundok na tinahak ng KKK at nakarating sa pugad na walang tao
-Nagtalumpati si Dadong ginaya ang talumapati ni Bonifacio
Talumpati: magsisimula ang pasalakay sa ika-12 ng hatinggabi sa darating na Agosto 29
-hudyat ng pagpanaw ng mga ilaw sa BAGUMBAYAN (MLA.)
"Umurong at sumuko o tuminding at lumaban; dalawang paraan sa pagharap sa mga Kastila


Kabanata 11
Agosto 29
HATINGGABI
-naghihintay lahat sa pagpatak ng gabi
-nakita ni Plorante si Bonifacio na nakatingala sa mga bituin
-may dumating na lalaking nakakabayo na may dalang lasing
-sinalaysay ng lasing ang mga pangiinsulto ng mga Kastila
-di man natuloy ang sigaw, dahil sa panganib nito, nagliyab si Bonifacio at plorante...nanlisik ang kanilang mga mata.
-nagsalita si Bonifacio para sa bagong plano sa pagsalakay sa Polvotin (San Juan)
-WALANG TUMUTOL
"Kung ikaw, o kalupitan, ay magpumilit na sumunod sa akin, matatagpuan mo rin balang araw ang aking bangkay..Malungkot man ako, ako'y magiging isang libingan tatanggap sa inyo."-Laro ni Inang-

Kabanata 12
Agosto 30
Rebeldes Infamamentes!
-nilusob nila ang Polvorin
San Juan - mabundok puro Kangkong ang kapatagan
-di maintindihan ni plorante ang ibig sabihin ng mga dayuhang salita
-natalo sila sa labanan
-naubusan sila ng cartucho, di handa
-nakita nila si hen Echaluce
-humabol si Plorante sa mga bangka. Nagdugo ang pisngi ni Ka Polonio-
-tinakpan ni Plorante ang kanyang mga mata.


Kabanata 13
Agosto 31
Minsan Sa Sanlibong Taon
-nagtungo sila ng San Mateo Rizal; may ibakan ng mga armas
-di marunong gumamit ng armas si Renato at Dadong
-napatay si SI DADONG NG ISANG OPISYAL
-narinig ni Plorante ang KUNDIMANG "JOCELYNANG BALIWAG"Kabanata 14
Setyembre 1-3
MATAGAL AT MAHIRAP MATUKLASAN ANG TUNAY NA KAHULUGAN
-gumawa ang samahan ng bomba
-parang hindi daw lumalaki si RENATO dahil ipinaglihi siya kay STO. NINO
-sa pagsalakay ng mga Kastila, nanigas si Plorante at nabitiwan ang PUNYAL
-kinaladkad siya ni RENATO
-NABARIL SA pagitan ng mat si RENATO habang nagbabantay kay Plorante; iniligtas ni Renato
si Plorante.
-Binitbit ni Plorante ang bangkay ni Rento sa BALARA pati ang mga alaala ng barkada
-namatay ang matatalik na kaibigan ni plorante
-Nakulong si T. Sora
-napatay si P. Benedicto
-inilibing si renato at dinasalan ng DIOS TI SALVE at PADRE NUESTRO
-NAGWAGI SILA!!!!!!!!!!!! ANG KKK!!!!!
-DI LUBOS MATANGGAP ni Plorante ang pagpanaw ni Renato dahil sa pagsagip sa buhay niya
-pagbalik sa bahay nila dinambahan niya ang aso niyang si Sinoyan..tumahol ito
maramong raw ang nagbago.....maraming naganap.........maraming nagbago
----wakas---
Simbolismo
1) pagpunit ng mga sedula---pagputol ng ugnayang Pil. at Kastila
2) Gulok- karahasan at katapangan
3) Pacto de Sangre- paganib ng Pilipino sa KKK
4) Pugad Lawin- pag-asa


Mga Lugar na Binagatas

Kangkong
Pugadlawin
Balara
San Juan Del Monte
San Mateo Rizal

Minor Places
Maestranza---unang pinagkunan ng mga armas
Kastilyo Santiago
Polvorin
***TOTOONG KANGKONG (SAN MATEO RIZAL)


Pagsusuri ni CERES A. sa nobela

1) NOBELA
panahon ng himagsikan (KASTILA)
2) DAMDAMIN
-pagkatakot
-natutuwa sa pagkabuo ng KKK at nasyonalismo
-poot at galit
3) BONIFACIO atbp...
-nilibing ang Kastila sa SAN MATEO
- Plorante vs. Echaluce
4) PLORANTE
-unang tauhan bilang 15 taong gulang
-"marahil at madalas" ang sinasabi
5) DETALYADO BAWAT PAPEL NG MGA TAUHAN
6) DAMDAMIN ay pataas (nasyonalismo)
AKSYON: -pangitain ni plorante
-pacto de sangre
- sedula
-pagsugod
7) Pamamaraan
historikal na pagdulog (petsa't araw sa 2 linggo lamang naganap)
8) TUNGGALIAN
tao vs. tao
9) LENGGUAHE
hirap na salita (kastila)
lumang tagalog
ie. linaga=nilaga
10) SOSYAL
diskriminasyon="muchacho"
tax
11) WAKAS
tago
tayo ang gagawa
12) POOK
-pinuntahan ni CERES LAHAT
-panayam sa totoong Plorante atbp
-pananaliksik
123
Vote
   


Pag-ibig Hanggang Wakas

January 22nd 2008 13:26
"Anong kwenta ng karunungan at karangalan kung walang kalayaan?"
"Sugod mga kapatid!. Sugod!

[ Click here to read more ]
138
Vote
   


Phases

January 22nd 2008 12:20
Dedicated to "Maskaradong Araknida"
--Translated in Filipino--

[ Click here to read more ]
116
Vote
   


Crimson Mask

January 21st 2008 14:11


Actually this is a poem for people who needs help prior to emotions that could not be handled


[ Click here to read more ]
110
Vote
   


 

Recent Comments

I've not commented on anything yet :(